Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Uw jaarrekening lezen

Online
1 punt
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
€ 30.00

Als vrijgevestigd zorgprofessional wordt u elk jaar geconfronteerd met de door uw accountant opgemaakte jaarrekening. Een belangrijk stuk dat u in staat stelt om conclusies te trekken omtrent het rendement en de omvang van uw praktijk en uw vermogen. Bij een goede analyse kunt u tijdig de juiste maatregelen treffen om het rendement van uw praktijk te continueren of te verbeteren. Voor een optimale praktijkvoering is het dan ook van belang dat u een goede gesprekspartner bent van uw financieel adviseur.

Om dit te bereiken heeft VvAA deze e-learning over het leren lezen van uw jaarrekening ontwikkeld.

Leerdoelen

Na het afronden van deze module:

  • kunt u een eenvoudige jaarrekening lezen;
  • begrijpt u het verschil tussen ontvangsten en omzet;
  • kunt u op een eenvoudige wijze het ondernemingsvermogen vaststellen;
  • begrijpt u het verschil tussen kosten (uitgaven) en lasten;
  • ziet u verbanden tussen resultaatrekening en ondernemingsbalans;
  • kunt u een eenvoudige balans en verlies- of winstrekening maken;
  • heeft u kennis van begrippen zoals solvabiliteit, debet, credit, cashflow, investeringen, quick ratio, kosten en lasten, ontvangsten en baten.

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 1 punt

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl