Uw voorkeursnascholingen gratis in uw inbox? Registreer nu.

Juridische wegen voor een ontevreden patiënt

Online
3 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
Standaardtarief
Onbekend
in abonnement

Informatie

Een ontevreden patiënt kan u zomaar overkomen. Zonder al te veel aanleiding kan een patiënt kritiek hebben op een behandeling, de gang van zaken in de praktijk (bijvoorbeeld ook de wijze waarop de patiënt door uw assistenten te woord wordt gestaan) of een opmerking die verkeerd valt. Soms is de kritiek terecht en te begrijpen, soms kan blijken dat niet de directe aanleiding het probleem is maar dat er meer speelt. Maar altijd is het belangrijk uw patiënt serieus te nemen in zijn onvrede.

In deze cursus worden de verschillende (juridische) mogelijkheden besproken die een patiënt heeft om zijn onvrede te uiten. Het is voor u als (huis)arts belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn voor het geval u te maken krijgt met een klacht van een patiënt. Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de wettelijke basis van het klachtrecht van patiënten
  • heeft u inzicht in de verschillende klachtmogelijkheden van een ontevreden patiënt
  • bent u in staat adequaat te reageren op een klacht van een patiënt
  • kunt u de afweging maken tussen zelf de klacht afhandelen of een deskundige daarvoor inschakelen

Accreditatie:
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 3 punten

Competenties:
Onbekend

ICPC Codes:
Onbekend

- ADVERTENTIE -

Wij steunen Huisarts-Nascholing.nl